Helpful Options

Transpose                                                

Friday, July 10, 2015

0175. உம்மை வாழ்த்துவோம் உம்மைப் போற்றுவோம்

Courtesy:  http://www.bibleintamil.com/iraialai/s0175.htm
Starting Note: C

Fm                
உம்மை வாழ்த்துவோம் உம்மைப் போற்றுவோம் 
                                    C
உம்மை ஏத்துவோம் இறைவா 
BbM                 C            Fm
உம்மை ஏத்துவோம் இறைவா - (2)

     Fm
1. இறைவனின் சந்நிதியில் இறைவனின் இல்லத்தில் - 2
                                          Eb                    Db               Fm               
இறைவனின் செயல்களுக்காய் இறைவனின் மாட்சிமைக்காய்

2 எக்காளத் தொனியுடனே நாம் இறைவனைப் போற்றுவோம் - 2
மத்தளத்துடனே யாம் நம் இறைவனை ஏத்துவோம் -2


3 யாழோடும் வீணையோடும் புல்லாங்குழலோடும் -2
நாம் இறைவனைப் போற்றுவோம்

1 comment: